Achtergrondinformatie

Het doel

Leesliedjes voor groep 3,  waarbij de nadruk op plezier ligt. Want plezier is een sterke motivatie om iets te herhalen. En herhaling bevordert de leesvaardigheid.

De teksten zijn - naast lerend-, ook positief en bemoedigend  ten aanzien van zelfvertrouwen. Je mag er zijn!

Met veel klankzuivere woorden. Met een duidelijk verhaal in de tekst. Veel rijm en herhaling. De illustraties ondersteunen de tekst en daarmee de verbeelding. 

Muziek

In het boekje staat bij elk lied een QRcode. als je die scant, kom je uit bij een You Tube link. De link bij het nawoord verwijst naar een pagina met extra’s: Kleurplaten van de bladzijdes uit het leesliedjesboek.

In groep 2 gebruiken we op school muziek om te leren; de dagen van de week, opruimen, tellen enzovoorts. Laten we dat in groep 3 ook blijven doen, juist omdat muziek bij het lezen een waardevolle bijdrage kan leveren. 

Beoordeling AVI niveau

Het gemiddelde AVI niveau is beoordeeld op tekst op M3. Echter, door een aantal tekstkenmerken heeft het de beoordeling E3 gekregen. Het boekje bevat teksten van AVI start tot en met E3.

Lettertype

Welk lettertype..? Ik was eigenlijk van plan om de schrijfletter a te gebruiken. Echter leerkrachten van groep drie attendeerden mij erop dat de leesmethodes van tegenwoordig allemaal de drukletter a gebruiken. Dus heb ik de schrijfletter voor de drukletter verruild. 

Waarom methode onafhankelijk

Omdat ik het leesplezier op de eerste plek wilde zetten. Aansprekende thema’s, zonder de volgorde van letters van methode A of B centraal te stellen. 

En tegelijkertijd wil ik wel aansluiten op het lesaanbod van groep 3. Dit doe ik door woorden te verwerken die vaak gebruikt worden binnen het leesonderwijs.

Die probeer ik betekenis te geven of soms is het gewoon het herhalen van de klank op een betekenisvolle manier. Waar leesbegrip ook een rol kan spelen omdat er een opbouw en logica in de tekst zit. Of ik leg de nadruk op een verschil in klanken. Bijvoorbeeld door de  fff en een vvv te benadrukken in een liedje. 

En ook staan er een aantal liedjes tussen waarmee ze zich kunnen identificeren.

Klankbord

Buiten het gegeven dat ik zelf mijn onderwijsbevoegdheid heb, heb ik tijdens de ontwikkeling van de teksten interviews gehouden met logopedist, ambulant begeleider, leerkrachten speciaal onderwijs, leerkrachten regulier onderwijs om mijn ideeën, teksten en muziek te toetsen en klankborden. Hieruit blijkt dat er veel interesse is en dit een waardevolle bijdrage kan leveren aan leesonderwijs. 

Een aantal reacties: “ Veelbelovend” “Waauw” “De eenvoud maakt het krachtig” “ Leuke illlustraties!” 

Facebookgroep voor leerkrachten van groep 3 (privé)

Toegevoegde waarde van muziek bij het lezen

Muziek heeft een waardevolle rol in het leerproces van lezen:

1. **Fonemisch Bewustzijn:** Muziek helpt bij het ontwikkelen van fonemisch bewustzijn, doordat ritme, rijm en herhaling van geluiden in liedjes de herkenning van klanken in woorden bevordert.

2. **Geheugenversterking:** Het leren van liedteksten en melodieën versterkt het geheugen, wat essentieel is voor het onthouden van nieuwe woorden en zinnen tijdens het leesproces.

3. **Klank-tekstkoppeling:** Muziek versterkt de connectie tussen klanken en geschreven tekst, waardoor lezers gemakkelijker woorden kunnen herkennen en uitspreken.

4. **Motivatie en betrokkenheid:** Leren lezen met behulp van muziek maakt het leerproces leuk en boeiend, wat de motivatie van leerlingen verhoogt.

5. **Uitspraak en articulatie:** Zingen vereist duidelijke uitspraak en articulatie van woorden, wat de vaardigheden voor het correct uitspreken van woorden in leesmateriaal kan verbeteren.

6. **Zelfexpressie:** Muziek biedt een platform voor zelfexpressie, waardoor lezers hun emoties en begrip van teksten op een creatieve manier kunnen uiten, wat het begrip van leesmateriaal verdiept.